RECOURCES

De zes sleutels voor succesvol leiderschap in innovatie

3

Hoe maak je als leider kansrijke innovatie keuzes

kansrijke innovatie keuzes

“Change or Be Changed” is hét mantra van de 21e eeuw.  De wereld om ons heen verandert zo snel, dat alleen organisaties die met succes innoveren overleven.
Iedereen kent het tragisch lot van wereldspelers als Eastman Kodak, Compaq en Nokia, en in Nederland van Dixons, Free record Shop en V&D, om er maar een paar te noemen…

 

De vraag rijst hoe je als leider kansrijke innovatiekeuzes maakt. Waar is innovatiesucces te vinden? Waar zet je op in, in een oceaan van mogelijkheden?

Dit is een breed onderwerp.  Hieronder de drie punten waarvan ik in de praktijk gezien heb dat deze kritisch zijn bij het maken van succesvolle innovatiekeuzes. 

 

1. Zorg voor goede inbedding van de innovatiestrategie

Bij veel bedrijven is innovatie een gefragmenteerde, geïsoleerde activiteit, gedreven door enthousiaste vernieuwers die dit vaak onder de radar doen.
Er kan best wat uitkomen, maar het is geen effectieve inzet van mensen en middelen en zeker geen succesformule.
Innoveren is een kansspel, waar je je kansen kunt vergroten door bewust te kiezen waar je gaat spelen. Het is dan cruciaal om goed aan te sluiten bij de richting en strategie van de organisatie. Laat medewerkers weten waar de organisatie naar toe wil en waar de ruimte ligt om creatief te zijn.

 

2. Ontwikkel een “outside in” perspectief

Het identificeren van innovatiegebieden alleen is onvoldoende. Je hebt ook een “outside in” perspectief nodig. Te vaak wordt innovatie gedaan door professionals met een sterke eigen bril die – gevangen in eigen assumpties – immuun zijn geworden voor de “zachte signalen” van de buitenwereld. 
Een aantal praktische interventies kunnen hier behulpzaam zijn: “sensing journeys” naar andere organisaties of bedrijfstakken, klantbezoeken door verschillende, gemêleerde teams en luisteren naar de stem van gemarginaliseerde of verdrukte groepen.  Het gaat hier om het benutten van diversiteit om zo de kans op echt vernieuwende ideeën te vergroten. 

 

3. Leg voldoende focus op “de business van morgen”

Een derde gebied is te grote aandacht op de bestaande business. Er is niets mis mee om de bestaande business te innoveren (de zgn. incrementele innovatie).  Het is echter onverstandig om het hierbij te laten.
Maar al te vaak zijn organisaties immuun om een succesvolle business los te laten ten gunste van nieuwe groeimotoren (de zgn. disruptieve innovatie).  Begrijpelijk, maar juist hier geldt het adagium “Change or Be Changed”.  Eastman Kodak (ooit marktleider fotorolletjes) en Olivetti (ooit marktleider typemachines) kunnen hierover meepraten.
Een portfoliobenadering waar voldoende aandacht is voor “de business van morgen” is cruciaal.

 

Ik ben heel benieuwd wat jij in jouw organisatie doet om het maken van kansrijke innovatiekeuzes te bevorderen.  Laat het weten in het commentaarveld onderaan deze pagina, zodat iedereen ervan kan leren.

En ontvang gratis de vragenlijst “Ben jij klaar voor innovatie?”, waarmee je een inschatting kunt maken hoe jouw organisatie scoort op innovatief vermogen.  

Deze blog is onderdeel van de 6-delige cyclus “Succesvol Leiderschap in Innovatie”. En deze cyclus is een reflectie van het boek Leidinggeven aan Innovatie dat ik samen met Paul Hartman heb geschreven. Het is verkrijgbaar is bij Bol.com