RECOURCES

De zes sleutels voor succesvol leiderschap in innovatie

5

Hoe kun je als leider innovatie succesvol implementeren

innovatie succesvol implenteren

Het was een schok toen de vertrekkende CEO van Cisco, John Chambers, op een grote conferentie in 2015 zei dat hij verwachtte dat 40% van de grote bedrijven na 10 jaar niet meer op een betekenisvolle manier zouden bestaan als ze zich niet voorbereidden op de digitale revolutie. Hij onderstreepte hiermee het vitale belang van innovatie. Implementatie is daarbij een essentiële stap omdat innovatie hier echt gestalte krijgt.

Bij mij komt bij implementatie het beeld op van een riviermonding, de plek waar het zoete water samenkomt met het zoute. Alsof verschillende werelden met elkaar mengen. In feite gaat het om twee verschillende “ontmoetingen”: één met de buitenwereld die een nieuw product of dienst ontvangt en één met de eigen organisatie die zich opnieuw moet inrichten. Implementatie is daarmee bij uitstek het gebied van vakkundig verandermanagement, zowel aan de interne als de externe kant. Tegelijkertijd geldt dat reeds veel veranderwerk in eerdere stadia moet zijn gedaan. Als je pas in de implementatiefase aandacht geeft aan verandermanagement, is het veel te laat.

 

Implementatie in de buitenwereld

Er zijn boeken te schrijven over goede productlanceringen. De presentaties van Steve Jobs over de Ipone en de Ipad zijn wat dat betreft de absolute klassiekers.  Zaak blijft om voorafgaande aan de lancering zoveel mogelijk assumpties te testen om risico’s te minimaliseren. Samsung kan er met de Galaxy Note 7 over meepraten wat er kan gebeuren als je een product te snel op de markt brengt. Voor dit testen biedt het werk van Steve Blank en Eric Ries over de Lean Startup een krachtig raamwerk. Maar zelfs als het voorwerk zorgvuldig gebeurt, kan er veel misgaan. Op het gebied van retail bijvoorbeeld valt de verkoop van 75% van de producten het eerste jaar tegen. Het is dan zaak om heel goed te luisteren naar wat klanten zeggen, en hierop snel te reageren, veranderingen aan te brengen en het product verder te evolueren. “Churn, baby, churn” noemt Guy Kawasaki, de succesvolle marketing specialist van Apple, dit.

 
Implementatie in de eigen organisatie

Heel vaak komen de grootste weerstanden bij implementatie van binnen de organisatie. Droevig eigenlijk, deze “immuniteit” voor verandering. De grondoorzaak hiervoor ligt in de spanning tussen de wil om te vernieuwen enerzijds en de wil om foutloos, “operationeel excellent”, te produceren anderzijds. Ontvangende operationele afdelingen willen een geteste, risicoloze implementatie omdat dit anders ten koste gaat van (voor hen) heilige KPI’s als productievolume, downtime en kwaliteit.  

Hier komt het belang van een goed innovatief klimaat naar voren, dwz het begrip bij iedereen dat innovatie essentieel is. Een goed voorbeeld hiervan is Montell (nu LyondellBasell) waar ik als Vice-President HR werkte. Dit was een heel innovatief bedrijf op het gebied van basisplastics waar het regelmatig gebeurde dat bij het testen van nieuwe producten de leidingen van de fabriek verstopt raakten. Dit werd uiteraard niet met applaus ontvangen maar werd wel geaccepteerd omdat iedereen wist dat deze vernieuwing de levensader van het bedrijf was. Naast zachte elementen speelden daarbij ook harde elementen een rol: bv de introductie van een vitaliteitsindex voor de organisatie die aangaf hoeveel van de omzet werd gemaakt door nieuwe producten.  

Kortom, succesvol implementeren van innovatie is een veelkoppige veranderuitdaging, waarbij het meeste werk vooraf gedaan moet worden.

 

Er zitten natuurlijk nog veel meer aspecten aan succesvol implementeren van innovatie. Ik ben daarom heel benieuwd wat jij in jouw organisatie op dit gebied doet. Laat het weten in het commentaarveld onderaan deze pagina, zodat iedereen ervan kan leren. 

En ontvang gratis de vragenlijst “Ben jij klaar voor innovatie?”, waarmee je een inschatting kunt maken hoe jouw organisatie scoort op innovatief vermogen.  

Deze blog is onderdeel van de 6-delige cyclus “Succesvol Leiderschap in Innovatie”. En deze cyclus is een reflectie van het boek Leidinggeven aan Innovatie dat ik samen met Paul Hartman heb geschreven. Het is verkrijgbaar is bij Bol.com