RECOURCES

De zes sleutels voor succesvol leiderschap in innovatie

1

Hoe creëer je als leider een innovatief klimaat

innovatief klimaat

may 17 2016

In onze snel veranderende wereld is het vermogen om te innoveren cruciaal voor organisaties. Niet de grootste organisaties overleven of groeien, ook niet de slimste, maar wel de meest wendbare organisaties. Een innovatief klimaat is daarbij een belangrijke, zo niet de meest belangrijke factor voor succes.

Veel organisaties waar ik kom zijn verkokerd. Operatie let op de productie, Sales & Marketing op de groei, Finance op de kosten en Personeelszaken op de mensen. Dit fenomeen speelt ook op het gebied van innovatie. Als innoveren wordt uitbesteed aan de Research & Development afdeling en zij voeren deze uitdaging in isolement uit, dan is innovatie gedoemd te mislukken. Het ontbreekt dan aan integratie en diep gedragen gemeenschappelijke doelen.

 

Operationele organisaties zitten niet te wachten op nieuwigheden die hun operationele excellentie kunnen verstoren (“valley of death”-syndroom) of op innovaties die niet voldoen aan de behoefte van de klant of aan de operationele realiteit (“ivory tower”-syndroom).

In de praktijk zie ik met name een spanning tussen operationele excellentie (korte termijn) en innovatie (lange termijn). De eerste wordt geborgd door managementsystemen, regels, procedures en controls. Deze staan vaak haaks op innoveren dat het beste gedijd in een omgeving van vrijheid, experimenteren en leren van fouten.

 

Voor succesvol innoveren is het essentieel dat iedereen zich medeverantwoordelijk voelt zodat innovatie in de haarvaten van de organisatie komt.

 

Een krachtige manier om dit te realiseren is door “intrapreneurship” actief te stimuleren. Dat betekent dat medewerkers ruimte krijgen om hun innovatieve ideeën uit te werken en van de grond te krijgen. De “controls’ hiervoor zijn minimaal. In Google bijvoorbeeld is er de 20% regel, waarbij medewerkers 20% van hun tijd mogen besteden aan hun eigen ideeën. In Atlassian mogen medewerkers 24 uur lang werken aan wat ze maar willen zolang het met de organisatie te maken heeft. Na afloop stemmen ze op het beste idee. Shell heeft het Game-Changer proces waar medewerkers professioneel worden begeleid om hun idee tot wasdom te brengen.

Uiteraard zijn er legio andere interventies mogelijk. Bijvoorbeeld het creëren van multidisciplinaire teams, het organiseren van denksafari’s om vaste denkpatronen te doorbreken, het actief in contact staan met de buitenwereld, het verversen van (R&D) teams, het ontwikkelen van gemeenschappelijke scorecards en het creëren van werkomgevingen die speelsheid en “toevallige ontmoetingen” stimuleren.

 

Ik ben heel benieuwd wat jij in jouw organisatie doet om een innovatief klimaat te creëren. Laat het weten in het commentaarveld onderaan deze pagina, zodat iedereen ervan kan leren.

Deze blog is onderdeel van de 6-delige cyclus “Succesvol Leiderschap in Innovatie”. En deze cyclus is een reflectie van het boek Leidinggeven aan Innovatie dat ik samen met Paul Hartman heb geschreven. Het is verkrijgbaar is bij Bol.com

De zes sleutels voor succesvol leiderschap in innovatie