LEIDERSCHAPS ONTWIKKELING

Word ook een

Systeem Geïnspireerd Leider

WAT WE BIEDEN

In dit programma voor leiderschapsontwikkeling leer je de principes en praktische toepassingen van Systeem Geïnspireerd Leiderschap, een innovatieve benadering om de resultaten, samenwerking en betrokkenheid van medewerkers en teams te verbeteren en de collectieve wijsheid van het systeem aan te boren. Het programma volgt de inzichten van het boek Systems Inspired Leadership.

Het 20e-eeuwse paradigma van heroïsch en individualistisch leiderschap (“de-leider-die-het-allemaal-weet”) is achterhaald in een wereld die steeds complexer wordt en snel verandert. Nog steeds werken veel leiders en organisaties vanuit deze mindset, wat resulteert in ongezonde werkdruk, wantrouwen, stress en isolement.

Een ander type leiderschap is nodig, één die in staat is om de collectieve wijsheid van het systeem te benutten en gedeeld leiderschap op alle niveaus van de organisatie te ontwikkelen. Dit heet Systeem Geïnspireerd Leiderschap. Het stelt dat leiderschap een rol is van het systeem, en niet van individuele leiders, en het nodigt alle medewerkers uit om in hun leiderschap te stappen.

Dit resulteert in een leiderschap dat niet alleen effectiever is en meer voldoening geeft, maar ook lichter en minder stressvol voor de individuele leider, omdat deze weet hoe je de intelligentie en creativiteit van iedereen kunt benutten.

HOE HET WERKT

Dit is een in-company programma waarvan de precieze inhoud en duur wordt afgestemd op de behoefte van de organisatie.

Doorgaans ontwikkelen we een programma van 6-12 maanden, met gerichte interventies op de verschillende leiderschapsniveaus, inclusief vervolgactiviteiten voor duurzame impact.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Relatiesystemen begrijpen en weten hoe ermee te werken
  • Toegang krijgen tot de intelligentie en creativiteit van systemen en het benutten van de collectieve wijsheid
  • Vaardig omgaan met veranderingen in systemen en het vergroten van het verandervermogen van het team/de organisatie
  • Systeem Geïnspireerde Veiligheid creëren en conflicten productief maken
  • Bewuste en intentionele relaties ontwikkelen
  • Positiviteit creëren en giftige communicatie adresseren
  • Anders omgaan met uitdagende en stressvolle situaties
  • Groeien als persoon en als Systeem Geïnspireerde leider

Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek

BEDRIJVEN WAARMEE WIJ WERKEN